-10%
figure-120735_01.jpg
figure-120735_01.jpg
figure-120735_02.jpg
figure-120735_03.jpg
figure-120735_04.jpg
figure-120735_05.jpg
figure-120735_06.jpg
figure-120735_07.jpg

Xian Jian Qi Xia Zhuan — Zhao Ling-Er — 25th Anniversary Commemorative Figure

12 438 

Высота: 350 мм.
Масштаб: 1/7

Категория: Серия: