-10%
To Aru Kagaku no Railgun T — Misaka Mikoto — Nendoroid #1610 — Daihasei Festival Ver (1)
To Aru Kagaku no Railgun T — Misaka Mikoto — Nendoroid #1610 — Daihasei Festival Ver (2)
To Aru Kagaku no Railgun T — Misaka Mikoto — Nendoroid #1610 — Daihasei Festival Ver (3)
To Aru Kagaku no Railgun T — Misaka Mikoto — Nendoroid #1610 — Daihasei Festival Ver (4)
To Aru Kagaku no Railgun T — Misaka Mikoto — Nendoroid #1610 — Daihasei Festival Ver (5)
To Aru Kagaku no Railgun T — Misaka Mikoto — Nendoroid #1610 — Daihasei Festival Ver (6)

To Aru Kagaku no Railgun T — Misaka Mikoto — Nendoroid #1610 — Daihasei Festival Ver.

9 405 

Высота: 100 мм.
To Aru Kagaku no Railgun T

Категория: Серия: