Strike Witches – Sanya V Litvyak – [Figma 142]

Strike Witches – Sanya V Litvyak – [Figma 142] 1
Strike Witches – Sanya V Litvyak – [Figma 142] 2
Strike Witches – Sanya V Litvyak – [Figma 142] 3
Strike Witches – Sanya V Litvyak – [Figma 142] 4
Strike Witches – Sanya V Litvyak – [Figma 142] 5

Strike Witches – Sanya V Litvyak – [Figma 142]

6 077 

Высота: 130 мм.
Strike Witches

Категория: Серия:
Добавлено в корзину!: