-10%
figure-055656_04.jpg
figure-055656_01.jpg
figure-055656_02.jpg
figure-055656_03.jpg
figure-055656_04.jpg
figure-055656_05.jpg
figure-055656_06.jpg

My Teen Romantic Comedy SNAFU. Completion Yukino Yukinoshita -White Kimono-

17 280 

Высота: 240 мм.
Масштаб: 1/7