-10%
1d7d03866e26280c091ba5f7ce31b529.jpg
58f7484ee77c0277eb3cbb04cda6eeba.jpg
dee770a25e960d06baa4102ef1d9b799.jpg
db3f98c1776e0e02207f56e27178828d.jpg
1d7d03866e26280c091ba5f7ce31b529.jpg
11455f873680a08bf460fe5bea2cd5e3.jpg

Mahou Shoujo Taisen — Aoba Naruko — Takesuzume — Nendoroid #460

4 212 

Высота: 100 мм.
Mahou Shoujo Taisen

Категория: Серия: