-10%
865796c0dcb115c0ffde4967ae9523a8.jpg
149a82c4b6b4d378486b5d58ee775052.jpg
553bfb441fa2e2872fe587187bd45921.jpg
682d4514cebbef5c161ae989f472306e.jpg
865796c0dcb115c0ffde4967ae9523a8.jpg
b192473597206ecd5b370da9ea943178.jpg
bb02ab3f1c41c355f5e2a47a9b478718.jpg

Karakai Jouzu no Takagi-san 2 — Takagi-san — Nendoroid #1413

7 110 

Высота: 100 мм.
Karakai Jouzu no Takagi-san 2 — Takagi-san — Nendoroid #1413

Категория: Серия: