-10%
figure-122696_06.jpg
figure-122696_01.jpg
figure-122696_02.jpg
figure-122696_03.jpg
figure-122696_04.jpg
figure-122696_05.jpg
figure-122696_06.jpg
figure-122696_07.jpg
figure-122696_08.jpg

Jaku-Chara Tomozaki-kun — Hinami Aoi — 1/7 (Kotobukiya)

10 530 

Высота: 240 мм.
Масштаб: 1/7

Категория: Серия: