-10%
45ytuh-11.jpg
45ytuh-1.jpg
45ytuh-2.jpg
45ytuh-3.jpg
45ytuh-4.jpg
45ytuh-5.jpg
45ytuh-6.jpg
45ytuh-7.jpg
45ytuh-8.jpg
45ytuh-9.jpg
45ytuh-10.jpg
45ytuh-11.jpg

Haganai — Yozora Mikazuki

6 192 

Высота: 125 мм.
Масштаб: 1/8